REGULAMIN

serwerów Mc.km1.pl i strony km1.pl

§1. Zasady ogólne

1. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia gracza z odpowiedzialności.

2. Gracz wchodząc na serwer Mc.km1.pl i stronę km1.pl akceptuje regulamin i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

3. Zakazuje się wykorzystywania luk w regulaminie.

4. W przypadku chęci rejestracji na koncie premium, właściciel tego konta może przejąć konto no premium na serwerze wraz z wszelkimi zakupionymi usługami.

5. Administracja zastrzega sobie prawo do organizowania przerw technicznych, za które nie jest zobligowana wypłacić rekompensaty. Dotyczy to również braku możliwości połączenia się z serwerem przez graczy z innego powodu niż przerwa techniczna.

6. Zakaz wykorzystywania błędów, niedopatrzeń serwera lub wszystkich innych rzeczy, które powodują nieuczciwą konkurencję. Takie przypadki należy zgłaszać do administracji na discordzie.

7. Dopełnieniem regulaminu jest taryfikator kar, który znajduje się na discordzie.

§2. Administracja

1. Administracja nie odpowiada za przedmioty utracone wskutek kradzieży konta, błędów, wymian pomiędzy graczami, daniem uprawnień do zabezpieczonego terenu lub niewłaściwego korzystania z danego przedmiotu czy usługi.

2. Administracja ma prawo wymagać zainstalowania programów: Discord, AnyDesk oraz TeamViewer w celu wykrycia niedozwolonych modyfikacji lub sprawnego wykonywania swojej funkcji.

3. Administracja zastrzega sobie prawo do wymierzania kar wykraczających poza regulamin i taryfikator kar lub do jego naginania w celu lepszego pełnienia swojej funkcji lub dla dobra serwera czy graczy.

4. Administracja ma prawo poprosić gracza w każdej chwili o udostępnienie ekranu/screenów oraz przejrzenia wszystkich plików, które mogą być dowodem w danej sprawie.

5. Administracja ma prawo do wprowadzania drobnych zmian i poprawek do regulaminu bez konieczności informowania o nich graczy.

6. Administracja może zbanować gracza w przypadku gdy jest przekonana, że posiadał on wspomagacze, dzięki obserwacji jego rozgrywki i zachowania w grze.

7. Administracja ma bezwzględny zakaz nadużywania swoich przywilejów, komend, permisji.

8. Administracja, która ma uprawnienia do nieograniczonych przedmiotów lub komend dających przewagę ma zakaz ich rozdawania bez zgody właściciela.

9. W przypadku gdy członek Administracji serwera złamie regulamin lub nie będzie wykonywać obowiązków jakie do niego należą, może zostać on upomniany, zdegradowany lub zbanowany.

10. Administracja ma prawo nakazać usunięcie lub zmniejszenie budowli lub innych bytów, które powodują problemy. Jeśli użytkownik nie wykona tego w określonym czasie lub deklaruje, że tego nie zrobi, administracja ma prawo do usunięcia tego bytu lub całej wyspy bez dania rekompensaty. Jednocześnie ma prawo do nałożenia kary na wszystkich członków wyspy, którzy sprzeciwiają się nakazowi lub odbudowują ten byt. Administracja nie ma obowiązku wypłacenia rekompensaty, nawet jeśli problem został rozwiązany polubownie.

§3. Gracze

1. Zakaz spamowania na czacie wiadomościami, które powodują nieczytelność jak i powtarzają się w sposób nadmierny i uciążliwy dla innych użytkowników. Użytkownik, po otrzymaniu odpowiedzi od administracji jest zobowiązany do jej przeczytania. Każde kolejne zadanie pytania w podobnym lub takim samym tonie po udzieleniu odpowiedzi będzie uznane za spam.

2. Zakaz używania CapsLock.

3. Zakaz używania wulgarnych słów lub omijania cenzury czy też słów powszechnie uznanych za niestosowne.

4. Zakaz wprowadzania graczy w błąd poprzez informacje niezgodne z prawdą lub szkodzące serwerowi czy jego użytkownikom. Również zabronione jest oszukiwanie, okradanie i prowokowanie innych osób.

5. Zakaz obrażania w dowolny sposób innych użytkowników.

6. Zakaz proszenia się Administracji na czacie o przedmioty lub przywileje.

7. Zakaz podszywania się pod Administracje czy wprowadzanie owym sposobem innych użytkowników w błąd.

8. Zakaz używania przezroczystych tekstur, CheatClientów, modów, mechanizmów lub innych rzeczy, które dają dużą przewagę nad innymi użytkownikami czy też omijają ograniczenia w grze (np. tiny task, afczarki). Przyznanie się do nich oznacza, że gracz ich używa.

9. Zakaz włamywania się na konta innych graczy i robienia multikont.

10. Zakaz używania obraźliwych, wulgarnych czy niewłaściwych nicków na serwerze.

12. Zakaz celowego przekręcania nicków graczy lub administracji.

13. Zakaz usuwania reklam za które się otrzymało rangi/nagrody. Ich usunięcie może skutkować zresetowaniem wszystkich postępów w grze.

14. Zakaz "nabijania" statystyk w nieuczciwy sposób.

15. Gracz ma możliwość stworzenia maksymalnie 1 konta na serwerze. Gdy grasz z osobą pod tym samym IP trzeba zgłosić to na Discordzie w tickecie.

16. Zakaz budowania wulgarnych lub nieprzyzwoitych budowli. Administracja ma prawo nakazać zburzenie jakiejkolwiek budowli lub osobiście ją zniszczyć bez wypłacenia rekompensaty.

17. Wymagane jest dostosowanie się do grzecznościowych norm społecznościowych.

18. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia osoby łamiącej/nadużywającej regulamin administratorowi lub w postaci skargi na serwerze Discord.

19. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia błędu gry lub pluginu na serwerze Discord.

20. Użytkownik zobowiązany jest do wykonywania poleceń administracji.

21. Zakaz reklamowania innych serwerów, komunikatorów, stron internetowych lub profili na tych stronach.

22. Zakaz udostępniania danych osobowych i prywatnych.

23. Zakaz ogłaszania ofert niezwiązanych z serwerem Mc.Km1.pl i strony km1.pl.

§4 Inne

1. Wszystkie kary za niestosowanie się do regulaminu wymierzane są indywidualnie do każdej sytuacji i mogą się różnić.

2. Użytkownik ma prawo odwołać się od bana/warna w przeciągu 3 dni od daty zbanowania. Po tym czasie wnioski nie będą rozpatrywane.

3. Prośba o ukaranie samego siebie może skutkować banem permanentnym.

4. Administracja zastrzega sobie prawo do odrzucenia prośby lub skargi bez podania powodu.

Wszelkie pytania dotyczące regulaminu kierować do administracji.

Administracja ma prawo do zmiany regulaminu, w każdym czasie. Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji, czyli od 1 lutego 2019 roku z późn. zm.

Sklepik:


Reklamacje i regulamin płatności PAYBYLINK (SMS, PSC, PRZELEW, PAYPAL): Reklamacja / Regulamin

Wszelkie pytania i niejasności prosimy kierować na do użytkownika Muszek_#1775 na discordzie - serwer: Kliknij

Mail: [email protected]


Zakupione przedmioty, usługi i rangi nie są zwrotne. Nie można odzyskać pieniędzy po dokonaniu transakcji (nie podlegają reklamacji).

Sprzedawcą jest firma "MUSZKA AGNIESZKA MUSZYŃSKA". Adres 95-200 Górka Pabianicka, Łódzkie. NIP:727-22-38-860, REGON:100851321